Kniha elektronickej registračnej pokladnice

Ľutujeme, ale tento produkt už nie je v našej ponuke.

Viac detailov

Kniha-ERP

Elcom

Detaily

Znenie zákona
§ 13 Kniha elektronickej registračnej pokladnice
(1) Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore.
(2) Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.
(3) Podnikateľ je povinný pri zmene údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) v lehote podľa osobitného predpisu predložiť daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii daňového úradu.
 
Musí podnikateľ vlastniť túto knihu?
Podľa zákona podnikateľ je povinný vlastniť túto knihu. Kniha ERP obsahuje všetky údaje o pokladni a jej prevádzke.
 
Informácie o knihe
Kniha je v mäkkej väzbe a spolu má 40 strán.
 
Je rozdelená do 4 častí:
  • identifikačné údaje
  • záznamy Daňového úradu
  • záznamy podnikateľa
  • záznamy servisnej organizácie
 
Identifikačné údaje
Na prvej strane sa nachádzajú údaje o podnikateľovi, registračnej pokladnici a servisnej organizácii. Túto časť vyplňuje podnikateľ.

kniha-elektronickej-registracnej-pokladn

 
Záznamy Daňového úradu
Podnikateľ po vyplnení údajov ide spolu s certifikátom od pokladne na Daňový úrad, kde mu pridelia DKP - daňový kód pokladnice. Tieto záznamy sa nachádzajú na stranách 2 - 4 a vyplňuje ich DÚ.

kniha-elektronickej-registracnej-pokladn

 
Záznamy podnikateľa
V prípade poruchy pokladnice je podnikateľ povinný túto skutočnosť zapísať do knihy a náhlasiť servisnej organizácii, ktorá musí opraviť pokladňu do 48 hodín. Za poruchu sa považuje aj poškodenie alebo chýbanie plomby. Tieto záznamy sa nachádzajú na stranách 5 - 16 a vyplňuje ich podnikateľ a SO.

kniha-elektronickej-registracnej-pokladn

 
Záznamy servisnej organizácie
Tieto záznamy sa nachádzajú na stranách 17 - 40 a vyplňuje ich SO.

kniha-elektronickej-registracnej-pokladn

Zákazníci si taktiež zakúpili