Servis notebookov

 • diagnostika poruchy (zistenie poruchy)
 • inštalácia operačného systému a ovládačov
 • inštalácia ovládačov
 • softwarová údržba notebooku
 • inštalácia antivírusového softvéru, Office a pod.
 • profylaktika NB
 • odvírenie NB
 • zálohovanie dát
 • výmena prasknutého displeja
 • základné oživenie nového NB
 • obnovenie systému do pôvodných nastavení
 • servisná hodinová práca

 

 

Uvádzame niektoré typické servisné prípady:

 

Oprava noteboku Lenovo

Závada: Po zapnutí sa rozsvietia iba kontrolné LED, roztočí sa ventilátor chladenia, no na displeji sa nezobrazí nič.

Riešenie: Rozobratie noteboku a diagnostika obvodov základnej dosky. Zistili sme závadu v chipsete základnej dosky. Riešením je prepájkovanie čipu a tým obnovenie degradovaných spojov. Závady tohto typu vznikajú väčšinou zanedbaním profylaktiky, zanesením chladiaceho systému prachom a tým spôsobené zvýšené zahrievanie dotknutých čipov (typicky chipset alebo grafický adaptér) a porušenie elektrických spojov so základnou doskou. Nezanedbávajte preto starostlivosť o chladiaci systém svojich notebookov, predídete podobným závadám.

Cena za opravu: Oprava základnej dosky, vyčistenie chladiaceho systému a notebooku od prachu spolu s nanesením novej teplovodivej pasty na procesor a chipset stálo zákazníka 95 €.

chladenientb400.jpg

 

Odvírenie notebooku HP

Závada: Po zapnutí a štarte operačného systému sa zobrazí cez celú obrazovku varovanie "od Slovenskej polície" o podozrení z rôznych trestných činov s požiadavkou na zaplatenie istej čiastky na odblokovanie počítača.

Riešenie: Odvírenie počítača nástrojom renomovaného výrobcu antivírových riešení spusteného mimo operačného systému Windows. Odblokovanie používateľského účtu a zastavenie podozrivých procesov po štarte operačného systému. Inštalácia komplexnej ochrany Eset Smart Security - zákazník vlastnil licenciu, len ju z nejakého dôvodu nepoužíval.

Cena za opravu: kompletné odvírenie operačného systému a inštalácia antivírového programu vyšla zákazníka na 36 €.

Upozornenie: V prípade, že sa stanete obeťou podobného vírusu, v žiadnom prípade neposielajte nikomu žiadne peniaze za odblokovanie počítača, môžete prísť o oveľa väčšiu sumu, prípadne o prihlasovacie údaje k platobnej karte.

Slovak-Police-Virus.png

 

Oprava notebooku Acer

Závada: Notebook sa pri používaní reštartoval, zasekával.

Riešenie: Diagnostikou zariadenia sme zistili nasledujúce závady:

- chladenie je upchaté prachom, v dôsledku čoho dochádzalo k zníženiu výkonu až vypnutiu
- pevný disk má vadné sektory

Profylaktikou (vyčistením notebooku a chladenia od prachu, výmenou teplovodivých komponentov) sme zabezpečili stíšenie zvukového prejavu ventilátora a bezproblémovú prevádzku. Nasledovala výmena pevného disku za nový a inštalácia operačného systému.

Cena za opravu: Za profylaktiku, výmenu pevného disku a inštaláciu operačného systému zaplatil zákazník 119 €.

 

Oprava notebooku Lenovo

Závada: Zákazník nešťastnou náhodou polial notebook vodou. Následne ho ešte používal a notebook sa samovoľne vypol.

Riešenie: Po kompletnom rozobratí notebooku sme šasi aj základnú dosku a komponenty dôkladne vysušili. Na základnej doske sme zistili 5 oblastí, kde sa dostala kvapalina a spôsobila koróziu. Tieto oblasti sme dôkladne vyčistili a ošetrili. Po následnej montáži a testovaní sme zistili aj závadu klávesnice, notebook okrem toho pri záťažovom teste nevykazoval žiadne chyby ani poruchy.

Cena za opravu: Opravu klávesnice zákazník odmietol a tak cena za opravu-profylaktiku bola 30 €.

Lenovo_water.jpg

 

Oprava notebooku Lenovo B590

Závada: Zákazník nedopatrením stúpil na notebook a praskol displej

Riešenie: Rozobratie, kontrola mechanických častí notebooka - hlavne pántov, nepreukázala iné poškodenie okrem displeja. Následne identifikácia LCD panela a jeho výmena

Cena za opravu: Výmena LCD panela prebehla do 24 hodín a stála 115 €.

 

Doplnenie RAM a zrýchlenie NTB Acer Aspire One

Závada: Notebook je veľmi pomalý, na všetko treba veľmi dlho čakať

Riešenie: Zákazník mal k dispozícii jeden 2GB modul RAM, ktorým sme nahradili 1GB modul v notebooku. Samozrejmosťou je otestovanie stability pamäťového modulu. Ešte sme v operačnom systéme Windows 7 Starter vykonali sofwarovú údržbu, ktorá spočívala v zastavení nepotrebných procesov, odinštalácii nepotrebných programov (typicky toolbary a pod.), odstránení nepotrebných dočasných súborov a defragmentácii disk.

Cena za opravu: Za uvedené práce zaplatil zákazník 29 €.

 

Poškodený 3,5mm zvukový výstup, notebook je pomalý a zasekáva sa

Závada: Vylomený zvukový výstup 3,5mm jack. Operačný systém je zavírený.

Riešenie: Oprava dosky konektorov a výmena poškodeného 3,5mm jack konektora. Odvírenie operačného systému, odinštalácia nepotrebných programov (napr. browser helper-ov, toolbar-ov). Inštalácia voľne dostupného bezplatného antivírového programu a aktualizácia operačného systému.

Cena za opravu: Za uvedené práce zaplatil zákazník 80 €.

 

Profylaktika notebooku Acer

Závada: Notebook sa pri náročnejšej práci alebo dlhšie trvajúcej prevádzke vypína. Zákazník, vzhľadom na to, že nie je z Prešova, si dohodol presný čas a maximálnu dobu trvania opravy.

Riešenie: Kompletné rozobratie notebooku, pretože závadu zjavne spôsoboval nedostatočný výkon chladenia. Chladič procesora a grafickej karty bol zanesený prachom, ako aj vnútorné časti. Dôkladné vyčistenie od prachu, aplikácia novej teplovodivej pasty na procesor a grafickú kartu, s následnou montážou a pretestovaním netrvalo dlhšie ako 2 hodiny.

Cena za opravu: Za kompletnú profylaktiku zaplatil zákazník 30 €.

acer_ntb.jpg

 

Notebook HP Compaq sa prehrieva

Závada: Notebook HP sa po krátkom čase vypína kvôli prehrievaniu procesora. V tele notebooku hrkotali nejaké časti.

Riešenie: Rozobratím notebooku a chladenia sme identifikovali závadu. Z rotora ventilátora boli odlomené všetky lopatky a tie sa voľne pohybovali vo vnútornej časti notebooku. Ventilátor sme vymenili, zároveň sme prečistili chladenie.

Cena za opravu: Za opravu ventilátora a prečistenie notebookui zaplatil zákazník 48 €.

broken_fan.jpg

 

Oprava prasknutého displeja

Závada: Zákazník neopatrnou manipuláciou s 10,1" notebookom Packard Bell poškodil LCD displej.

Riešenie: Do 48 hodín sme zabezpečili nový LCD panel a vykonali výmenu. Väčšinu LCD panelov sme však schopný zabezpečiť už do 24 hodín. Zároveň sme notebook a chladenie vyčistili od prachu.

Cena za opravu: Za opravu displeja a vyčistenie notebooku zaplatil zákazník 85 €.

 

Notebok Acer nesprávne reaguje a vypína sa

Závada a riešenie: Diagnostikou zariadenia boli zistené dve závady. Nedostatočný výkon chladenia noteboku a vadná klávesnica. Kompletným rozobratím noteboku, dôkladným vyčistením od prachu, vyčistením chladenia a aplikáciou novej teplovodivej pasty na procesor a grafickú kartu sme odstránili problém s prehrievaním a vypínaním noteboku. Náhradný diel klávesnicu a jej výmenu sme zabezpečili do 24 hodín.

Cena za opravu: Za kompletnú profylatiku noteboku a opravu klávesnice zaplatil zákazník 80 €.

 

Notebok Acer sa nedá zapnúť a nenabíja akumulátor

Závada a riešenie: Ako uviedol zákazník, pri prevádzke notebooku v ňom niečo puklo, ale notebook fungoval ďalej až do vybitia akumulátora. Následne už sa nedal zapnúť a ani nesignalizoval napájanie a nabíjanie. Rozobratím a diagnostikou základnej dosky sme zistili závadu prepäťovej ochrany napájacích obvodov.  Táto závada môže byť spôsobená nekvalitným alebo vadným napájacím adaptérom, prípadne pripojením adaptéra nespĺňajúcim predpísané parametre výrobcu noteboka. Opravou - výmenou dotknutých súčiastok prepäťovej ochrany bola závada odstránená.

Cena za opravu: Opravu sme vykonali do 24 hodín a jej cena bola 48 €, zároveň sme zákazníka upozornili na nutnosť kontroly napájacieho adaptéra, nakoľko tento zákazník do servisu nepriniesol.