Servis počítačov

 • diagnostika poruchy (zistenie poruchy)
 • inštalácia operačného systému a ovládačov
 • inštalácia ovládačov
 • softwarová údržba počítača
 • inštalácia antivírusového softvéru, Office a pod.
 • profylaktika PC
 • odvírenie PC
 • kopírovanie dát z HDD na HDD
 • záchrana dát z pamäťových médií
 • výmena vadného PC komponentu
 • testovanie PC komponentu (zariadenia)
 • montáž PC komponentu alebo doplnku
 • základné oživenie nového PC
 • obnovenie systému do pôvodných nastavení
 • servisná hodinová práca

 

 

Uvádzame niektoré typické servisné prípady:

 

Oprava PC

Závada: Počítač sa nedá zapnúť, iba sa roztočí ventilátor.

Riešenie: Prehliadkou zariadenia bolo zistené silné znečistenie od prachu, taktiež bol zistený uvoľnený chladič procesora a napájací zdroj vykazoval napájacie napätia mimo tolerancie ATX. Počítač sme kompletne vyčistili od prachu, takisto aj chladič procesora. Na procesor bola aplikovaná nová teplovodivá pasta. Výmenou zdroja za nový, kvalitnejší sa popritom znížila hlučnosť počítača. Úpravou umiestnenia kabeláže sme zabezpečili kvalitnejšie chladenie komponentov v PC skrinke.

Cena za opravu: Oprava počítača netrvala dlhšie ako 2 hodiny a celková cena bola 63 € vrátane nového zdroja.

Profylaktika PC

 

Oprava laserovej multifunkcie Samsung CLX-3185

Závada: Nepravidelná tlač a zašpinené výtlačky.

Riešenie: Rozobratie a vyčistenie tlačiarne od tonerového prachu, výmena čierneho tonera, vyčistenie stieracích líšt tonerov Magenta a Cyan.

Cena za opravu: 59,40 € vrátane nového tonera a profylaktiky tlačiarne.

 

Upgrade a stíšenie PC

Závada: Počítač je hlučný a pomalý. Zákazník si predtým zakúpil chladič a RAM modul, avšak montáž prenechal profesionálom.

Riešenie:  Demontáž a odstránenie starej chladiacej pasty, aplikácia novej pasty a montáž nového chladiča procesora. Pred inštaláciou pamäťového modulu bol nutný update BIOS, nakoľko modul nebol detegovaný. Následne sme pamäť RAM podrobili testom stability.

Cena za opravu: Zákazník za montáž nového chladiča procesora, pamäťového modulu a otestovanie zaplatil 26 €.

 

Softwarový problém

Závada: Nefunguje prihlásenie do programu Skype, interný DVB-T tuner nezobrazuje tv signál.

Riešenie: Aktualizácia operačného systému Windows XP Service Pack 3 a aktualizácia programu Skype, nastavenie zvukových vstupov a výstupov v programe Skype. Aktualizácia ovládača tv tunera, naladenie staníc v dostupných multiplexoch. Test sledovania tv programu.

Cena za opravu: Zákazník zaplatil za softwarovú údržbu 25 €.

 

Tlačiareň Lexmark netlačí

Závada: Tlačiareň po spustení tlače natiahne papier z podávača a následne zahlási zaseknutie papiera.

Riešenie:  Rozobratie tlačiarne odhalilo silné znečistenie vnútra tlačiarne tonerovým prachom a znečistené gumové koliesko podávacieho mechanizmu, v dôsledku čoho papier nebol korektne podaný do tlačovej dráhy. Kompletnou profylaktikou a premazaním prevodov sme uvedenú závadu odstránili.

Cena za opravu: Za kompletnú profylaktiku tlačiarne zaplatil zákazník 25 €.

 

Reinštalácia operačného systému

Závada: Beh operačného systému sprevádzajú zamrznutia, dlhá čakacia doba na akúkoľvek činnosť, nemožnosť nainštalovať ovládače hardware a nakoniec hlásenie o nelegálnosti operačného systému napriek tomu, že zákazník vlastní licenciu.

Riešenie: Odzálohovanie užívateľských dát a nová inštalácia operačného systému. Nasleduje inštalácia potrebných ovládačov a obnovenie užívateľských dát. Samozrejmosťou je aktivácia operačného systému a nainštalovanie dostupných aktualizácií operačného systému.

Cena za opravu: Cena za reinštaláciu operačného systému je 25 €.

 

Rozšírenie siete, inštalácia u zákazníka

Požiadavky zákazníka: Zákazník si u nás pred časom zakúpil nový notebook, ktorý bude prevádzkovať na pracovisku. Na centrálnom počítači má nainštalovanú aplikáciu s databázou, preto potreboval zosieťovať nový notebook s existujúcou vnútornou sieťou.

Riešenie: pôvodným zámerom bolo inštalovať nový ethernetový kábel medzi switch a notebook, avšak  z kapacitných dôvodov elektroinštalačných líšt a neprístupnosti sme zvolili inštaláciu wifi routra do vnútornej siete. V už zosieťovanom notebooku bolo potrebných niekoľko nastavení na správne spustenie programu z centrálneho počítača, test zápisu do databázy programu a  doinštalovanie pripojenej tlačiarne. Následne sme zákazníkovi ešte dodali usb káble pre tlačiareň a diagnostický prístroj, ako aj náhradnú náplň pre laserovú tlačiareň HP.

Cena: Za vykonané práce, dodanie wifi routra, usb káblov a náplne do tlačiarne zákazník zaplatil 104 €.

 

Zvýšenie pokrytia wi-fi signálom

Požiadavky zákazníka: Zákazník vlastní starší rodinný dom s hrubými múrmi a členitou architektúrou. K pripojeniu do internetu využíval poskytovateľom dodaný ADSL modem-router. Pokrytie signálom bezdrôtového routra bolo veľmi slabé, len v rámci jedného poschodia a aj to iba v niektorých miestnostiach, pokrytie záhrady  nulové.

Riešenie: V prvom rade sme nahradili pôvodný ADSL router novým modelom TP-Link s dvoma výkonnejšími anténami. Meraním intenzity pokrytia wifi signálom sme stanovili umiestnenie ďalšieho prvku - wifi range extendera TP-Link pre zvýšenie pokrytia wifi signálom. Použitím týchto dvoch nových prvkov domácej siete sme zábezpečili pokrytie celého rodinného domu ako aj priľahlej záhrady wifi signálom.

Cena za riešenie: Za dodanie a inštaláciu nového ADSL routra, Range extendera značiek TP-Link a dodanie novej batérie pre notebook HP zaplatil zákazník 149 €.

 

PC sa nedá zapnúť

Závada: Pred blížiacou sa  búrkou zákazník odpojil od počítača všetky zariadenia a napájanie. Zabudol však na odpojenie ethernetového kábla. Pri údere blesku do zariadenia telekomunikačného operátora sa elektromagnetický impulz dostal až do počítača. Odvtedy sa počítač nezapol.

Riešenie: Diagnostikou bola zistená závada na základnej doske, konkrétne zničený čip sieťovej karty a poškodené napájacie obvody. Ostatné komponenty ako zdroj, grafická karta, pevný disk a televízna karta našťastie prežili bez ujmy. Vzhľadom na nízky procesorový výkon pôvodného počítača sme po dohode so zákazníkom pristúpili k celkovému upgrade počítača. Osadili sme novú základnú dosku, nový štvorjadrový procesor a 4 GB RAM, ostatné komponenty ostali pôvodné.

Cena za opravu: Za upgrade počítača pozostávajúceho z inštalácie novej základnej dosky, osadení výkonnejšieho procesora a zväčšenie kapacity RAM zaplatil zákazník 206 €.

Upozornenie: S príchodom teplejších dní hrozí aj zvýšené riziko búrok. Nezanedbávajte preto ochranu svojich zariadení (počítače, modemy, sieťové prvky a podobne) pred prepätím. Predídete tak zničeniu zariadenia alebo zbytočne vynaloženým financiám za opravu zariadenia.

eth_dead.jpg

 

Počítač sa nezapne

Závada: Zákazník si sám vymenil chladič procesora a odvtedy sa počítač nedá zapnúť.

Riešenie:  Diagnostikou sme zistili nesprávne zapojenie kabeláže napájacieho zdroja. Správnym zapojením kabeláže bola závada odstránená. Zároveň bol počítač vyčistený od prachu, prebehol manažment kabeláže kvôli zlepšeniu toku vzduchu v skrinke a doplnenie ventilátora 12cm na vyfukovanie zohriateho vzduchu zo skrinky.

Cena za opravu: Za správne zapojenie kabeláže, manažment kabeláže, profylaktiku a doplnenie ventilátora zaplatil zákazník 37 €.

 

Počítač sa nedá zapnúť

Závada: Počas prevádzky počítača sa začalo z počítača dymiť a následne sa vypol.

Riešenie: Diagnostikou bolo zistené obhorenie DVD mechaniky v priestore napájacieho konektora a vadný napájací zdroj, zrejme vplyvom skratu. Závadu spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou vadná redukcia napájania (molex-sata) DVD mechaniky. Počítač bol taktiež zaprášený, takisto aj chladenie. Výmenou zdroja a DVD mechaniky sme závadu odstránili, zároveň sme na počítači vykonali kompletnú profylaktiku.

Cena za opravu: Za opravu počítača zákazník zaplatil 96 €.

DVD_fire.jpg

 

Najlacnejší upgrade systému Windows XP na WINDOWS 10

Riešenie: Vzhľadom na ukončenú podporu a zastaralosť operačného systému Windows XP sa zákazník rozhodol pre naše riešenie tejto situácie. Inštaláciou u nás zakúpenej licencie Windows 7 Professional a následnou bezplatnou aktualizáciou na operačný systém Windows 10 Pro získal zákazník najnovší a najmodernejší operačný systém za výhodných podmienok. Podobný scenár sa však dá použiť aj pre zákazníkov používajúcich nelegálny operačný systém.

Cena za riešenie: Za zakúpenie licencie k operačnému systému Windows 7 Professional, inštaláciu a následnú aktualizáciu na Windows 10 Pro zaplatil zákazník zvýhodnenú cenu 84 €.

win10.png

 

Problém s načítaním webových stránok

Závada: Zákazník sa nemohol pripojiť na rôzne webové stránky, resp. pri načítaní stránok dochádzalo opakovane k rôznym chybovým hláseniam, najčastejšie problém s certifikátom zabezpečenia stránky. Problém sa vyskytoval pri použití akéhokoľvek prehliadača.

Riešenie: Diagnostikou problému sme zistili nesprávne nastavenie času a dátumu v operačnom systéme. Následne bola diagnostikovaná ako vadná batéria zálohujúca CMOS s nastaveniami BIOS-u. Výmenou batérie a nastavením BIOS-u bola  závada odstránená.

Cena za opravu: Za opravu problému zákazník zaplatil 16,50 €.

 

Počítač sa nezapne

Závada a riešenie: Zákazník priniesol k nám do servisu počítač, ktorý sa nedal zapnúť. Diagnostikou zariadenia sme zistili závadu napájacieho zdroja, základnej dosky a grafickej karty. Vzhľadom na staršie, už nedostupné komponenty sme zákazníkovi navrhli dve varianty riešenia problému. Prvou bola kompletná repasácia počítača alebo zakúpenie už repasovaného počítača. Zákazník si vybral nákup repasovaného počítača Fujitsu Siemens Esprimo s dvojjadrovým procesorom, 4GB operačnej pamäte a HDD s kapacitou 320GB, v cene ktorého je zahrnutý aj operačný systém Windows 7 Professional. Zároveň tak zákazník získal aj možnosť bezplatného upgrade na systém Windows 10 Pro.

Cena za riešenie: Za cenu len 145 € získal zákazník repasovaný počítač s operačným systémom s dvojročnou zárukou.

 

Počítač sa nezapne

Závada a riešenie: Po zapnutí počítača zapínacím tlačidlom sa roztočia ventilátory v zdroji a na chladiči procesora, na pripojenom monitore však nie je žiadny obraz. Diagnostikou zariadenia sme zistili, že po zapnutí nedochádza k inicializácii procesora. Následnou kontrolou bol zistený nedostatočne priliehajúci chladič procesora a povytiahnutý procesor zo socketu. Kontrola kontaktov procesora a pätice na základnej doske neodhalila žiadnu ďalšiu závadu. Správnym osadením procesora, vyčistením chladiča od prachu a aplikáciou novej teplovodivej pasty sme závadu odstránili.

Cena za opravu: Za opravu závady zaplatil zákazník 25 €.

 

Inštalácia/upgrade operačného systému

Riešenie: Zákazník priniesol k nám do servisu počítač, ktorý bol síce dostatočne výkonný, ale vzhľadom na neudržiavaný operačný systém bol takmer nepoužiteľný. Reinštalácia pôvodne používaného Windows XP nebola vzhľadom na nečitateľný licenčný štítok možná. Kvôli ukončeniu podpory tohto operačného systému zo strany výrobcu sme odporučili zákazníkovi upgrade na operačný systém Windows 7 Professional. Inštaláciou tak získal zákazník modernejší operačný systém s možnosťou bezplatného upgrade na najnovší operačný systém Windows 10.

Cena: Za licenciu a inštaláciu operačného systému Windows 7 Professional zaplatil zákazník 89 €.

 

Atramentová tlačiareň HP nefunguje

Závada a riešenie: Tlačiareň HP priniesol zákazník do servisu s tým, že sa nedá zapnúť. Diagnostikou napájacieho zdroja a samotnej tlačiarne sme zistili poškodený napájací a USB konektor na doske plošného spoja v tlačiarni. Prepájkovaním kontaktov napájacieho konektora a výmenou USB konektora sme závadu odstránili. Testovacím výtlačkom bola následne zistená zaschnutá farebná náplň, výmenu ktorej však zákazník odmietol.

Cena za opravu: Za opravu konektorov zákazník zaplatil 25 €.

 

Laserová tlačiareň Samsung nenatiahne korektne papier

Závada a riešenie: Zákazník priniesol do servisu tlačiareň Samsung s tým, že pri plnení papiera do podávača objavil kovový predmet a odvtedy tlačiareň neťahá papier a netlačí. Kontrolou tlačiarne  a kovovej súčiastky bolo zistené, že tá je súčasťou mechanizmu podávača. Rozobratím podávača, montážou a zaistením súčiastky bola závada odstránená.

Ceana za opravu: Za opravu tlačiarne zaplatil zákazník 25 €.