eKasa: Kompletné informácie o projekte

Finančná správa SR spúšťa v roku 2019 projekt eKasa. Ide o online napojenie všetkých registračných pokladníc priamo na systémy finančnej správy. V praxi to znamená, že finančná správa bude mať okamžite informáciu o každom nákupe a všetky doklady budú zaevidované na centrálnom úložisku eKasa.

ekasa

Ciele projektu

 • zníženie daňovej medzery na DPH v sektoroch HORECA, maloobchod a služby
 • evidovanie všetkých dokladov na centrálnom úložisku
 • ochrana poctivých podnikateľov

Výhody pre podnikateľov

 • zníženie administratívnej záťaže - online pridelenie kódu pokladnice, uvedenie do prevádzky bez potreby servisnej organizácie, nie je potrebná kniha pokladnice
 • zníženie nákladov pri prevádzke - nie sú potrebné servisné organizácie a pravidelné servisné prehliadky
 • kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami - nie je potrebná denná uzávierka
 • export dát - podklad pre zjednodušenie podávania kontrolných výkazov DPH alebo daňového priznania
 • dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie)
 • liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia

Nevýhody pre podnikateľov

 • finančné náklady na internetové pripojenie
 • upgrade aktuálne používaných elektronických registračných pokladníc
 • zodpovednosť za korektné zasielanie údajov do systému eKasa

Prechod na systém eKasa

ekasa dátum

Od 1. januára 2020 musia byť na systém eKasa napojené všetky registračné pokladne.

 

Prechod z elektronickej registračnej pokladnice na eKasa klient pokladnicu je možný týmito spôsobmi:

 1. prerobenie elektronickej registračnej pokladnice na online registračnú pokladnicu (Upgrade starej pokladnice)
 2. vyradenie elektronickej registračnej pokladnice z prevádzky a zakúpenie novej online registračnej pokladnice (Zakúpenie novej pokladnice)
 3. vyradenie elektronickej registračnej pokladnice z prevádzky a začatie používania virtuálnej registračnej pokladnice (Používanie VRP)

1. Upgrade starej pokladnice

Najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako prejsť na eKasu je prerobiť registračnú pokladňu pomocou príslušného upgrade balíčka. Tento balíček obsahuje elektronický modul, ktorý po nainštalovaní do pokladne automaticky zabezpečí funkcionalitu eKasa.

Výhody

 • finančne najmenej náročné riešenie
 • so súčasnou pokladnicou si môžete ponechať svoje príslušenstvo a periférie (skener, váhy, zásuvku, ...)
 • nemusíte sa učiť nové ovládanie a ani znova zaškoľovať svoj personál
 • získate nové, moderné funkcie, jednoduchšie ovládanie, bezdrôtovú komunikáciu (WiFi, Bluetooth)
 • môžete naďalej využívať svoju existujúcu počítačovú aplikáciu pre riadenie skladov

Postup a popis práce

 • archivácia údajov a ich napálenie na archivačné CD médium
 • vyradenie z prevádzky a odfiškalizovanie pokladnice
 • odovzdanie a zápisy do knihy pokladnice
 • inštalácia upgrade balíčka
 • naprogramovanie údajov
 • spustenie pokladnice do prevádzky
 • zaškolenie a odovzdanie pokladnice

Elektronické registračné pokladne, na ktorých budeme vykonávať upgrade

Elektronické registračné pokladne, na ktorých sa nebude vykonávať upgrade

 • Euro - 100, 500, 1000, 2000, 2500, Mini EFox
 • QUORION
 • DATECS

2. Zakúpenie novej pokladnice

Ak registračnú pokladňu nie je možné prerobiť alebo sa rozhodnete pre novú pokladnicu, pozrite si našu ponuku na tejto stránke. Ponúkame registračné pokladne eKasa od výrobcov Elcom a FiskalPRO.

Výhody

 • menej starostí, pretože všetky nové pokladnice spĺňajú legislatívne požiadavky a sú pripravené pre systém eKasa
 • nové a moderné funkcie, jednoduchšie ovládanie, bezdrôtová komunikácia (WiFi, Bluetooth)
 • mnoho doplnkov a široká ponuka príslušenstva
 • elegantný a moderný dizajn

Postup a popis práce

 • archivácia údajov
 • vyradenie starej pokladnice z prevádzky
 • zakúpenie novej pokladnice
 • naprogramovanie a prenos údajov zo starej pokladnice
 • spustenie pokladnice do prevádzky
 • zaškolenie a odovzdanie novej pokladnice

Nové online registračné pokladne

Elcom

FiskalPRO

3. Používanie VRP

Pre tých z vás, ktorý sa rozhodnú pre virtuálnu registračnú pokladnicu máme v ponuke tlačiarne k VRP.

Výhody

 • používanie VRP aplikácie je bezplatné
 • okrem webovej aplikácie je dostupná verzia aj pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom AndroidiOS

Postup a popis práce

 • archivácia údajov a ich napálenie na archivačné CD médium
 • vyradenie pokladnice z prevádzky
 • odovzdanie a zápisy do knihy pokladnice
 • podanie elektronickej žiadosti o pridelenie kódu a prihlasovacích údajov do VRP
 • nastavenie a používanie VRP

Tlačiarne k VRP

Mobilné s batériou

Stolové bez batérie

Mobilné terminály

Oficiálne podporované Finančnou správou SR

Časté otázky

Ako bude možné registračné pokladnice pripojiť na internet?

Pokladnice značky Elcom bude možné pripojiť prostredníctvom Wifi pripojenia.

 

Aký bude dosah Wifi?

Dosah je závislý od sily Wifi routera a prostredia, v ktorom sa pokladnica nachádza.

 

Ako si nastavím Wifi v pokladnici?

Cez Menu pokladnice si vyhľadáte dostupné Wifi siete. Po výbere siete a zadaní prístupových údajov sa pokladnica pripojí na internet.

 

Pri výpadku internetového pripojenia, ako dlho budem môcť predávať v off-line režime?

Podľa zákona musí byť každý doklad odoslaný do systému eKasa do 48 hodín od jeho vystavenia.

 

Čo mám robiť, ak na predajnom mieste nemám internetové pripojenie?

Povinnosťou podnikateľa je odosielať dáta z registračnej pokladnice do systému eKasa v reálnom čase. Z tohto dôvodu je nutné si zriadiť internetové pripojenie.

 

Virtuálnu registračnú pokladnicu používam už dlhšie od roku 2017. Vznikajú mi nejaké povinnosti kvôli prechodu na pokladnicu eKasa?

Ak ste používali VRP pred 1.4.2019, tak vám nevznikajú žiadne povinnosti. Naďalej môžete používať VRP a nie je potrebné žiadať o novú VRP alebo o nový kód pokladnice.

 

Aké sú obmedzenia pri používaní VRP?

VRP má momentálne jediné obmedzenie a to je počet naimportovaných aktívnych položiek (tovarov alebo služieb). Maximálny počet položiek je 3000. Do tohto počtu sa nerátajú neaktívne položky.

 

Môžem si prepojiť VRP s účtovným alebo skladovým softvérom?

Prepojenie VRP s externým softvérom nie je možné. Keďže VRP je uzatvorený systém, napojenie tretích strán nie je možné. Používanie VRP je možné iba prostredníctvom aplikácií, ktorých vlastníkom je Finančná správa SR.

Technická podpora

Ak ešte nie ste rozhodnutí akú možnosť si zvoliť, skladom na predajni máme vystavené všetky pokladne a rôzne možnosti využitia VRP, príďte sa osobne poradiť s obchodníkom alebo priamo s technikom.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom axdata@axdata.sk, telefonicky 0905 806 439 alebo odoslaním kontaktného formuláru.