Digitálny žiak

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

digitálny žiak

Pre koho je príspevok určený?

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) predpokladá skupinu približne 152 000 oprávnených užívateľov, pričom primárne ide o štyri skupiny žiakov, ktoré sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
 • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov

Ako to funguje - Postup na získanie digitálneho príspevku

1. Vyplňte registračný formulár študenta k projektu Digitálny žiak. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí vaše údaje a spracuje žiadosť. Tento proces môže trvať niekoľko dní, keďže overenie údajov sa vykonáva postupne.

2. Po potvrdení vášho oprávnenia vám príde správa, že ste oprávnený užívateľ uplatniť si príspevok vo výške 350€. Na stránke axdata.sk si môžete vybrať zariadenie (notebook, tablet alebo All-in-one počítač), ktoré spĺňa kritériá pre uplatnenie príspevku.

3. Spolu so svojim zákonným zástupcom navštívte predajňu Axdata na adrese Škultétyho 22, 08001 Prešov. Po overení potrebných informácií a uplatnení príspevku vám zariadenie aktivujeme a odovzdáme plne funkčné.

4. Nové zariadenie máte konečne doma a môžete ho plnohodnotne používať.

Zoznam produktov

Národný projekt rešpektuje individuálne a špecifické potreby jednotlivých žiakov, a práve z tohto dôvodu ho môžu zákonní zástupcovia použiť na zakúpenie digitálneho zariadenia, ktoré je pre ich dieťa najvhodnejšie. Zariadenia, ktoré je možné zakúpiť s použitím príspevku, sú primárne určené na vzdelávanie, a preto musia spĺňať nasledujúce parametre:

 • displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov
 • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií
 • fyzickú (hardware) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portami zariadenia, alebo bezdrôtovo
 • funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.)
 • zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón
 • funkcionalita pripojenia na Wi-Fi
 • rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám - v prípade tabletu SIM slot (integrovaný LTE Modem). Pri ostatných zariadeniach možnosť pripojenia LTE modemu pre 4G sieť.

V danom ponímaní sa jedná štandardne o zariadenia typu Notebook, All in one počítač alebo tablet s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov, pričom:

 • zariadenie musí mať nainštalovaný užívateľsky jednoduchý operačný systém - jeho najnovšiu verziu, prípadne verziu, ktorá umožňuje aktualizáciu na novšie verzie, je možné ďalej doinštalovať balík kancelárskeho programového vybavenia (software) lokalizovaného do slovenčiny a používaného v školskom prostredí na Slovensku, antivírusový software, a je tiež kompatibilné s prostredím a aplikáciami využívanými v školskom prostredí – najmä Edunet a pod.
 • zariadenie musí byť nové (vyrobené v roku 2022 a neskôr), má minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky (na hardware a aj software vybavenie)
 • zariadenie musí mať možnosť pripojenia k široko podporovanej online distribučnej platforme voľných a platených aplikácií (vrátane aplikácií ako viki.iedu.sk, Edupage a Slovensko.sk) a ich plnohodnotného používania

Notebooky

Tablety

All-in-one počítače

Postup pri predaji

Zariadenie nie je možné zakúpiť online a je potrebné si ho vyzdvihnúť so svojim zákonným zástupcom osobne v našej predajni. Môžete si však notebook či tablet rezervovať vopred mailom alebo telefonicky. My ho následne na predajni rezervujeme a pripravíme ho pre vás.

1. Predložíte validačný kód, ktorý ste získali na základe úspešnej registrácie na digitalnyziak.sk.

2. Skontrolujeme správnosť validačného kódu a či validačný kód ešte nebol použitý.

3. Overíme identitu žiaka a zákonného zástupcu na základe dokladov totožnosti.

4. Vyberiete si zariadenie (notebook, tablet, All in one počítač), ktorý spĺňa požiadavky.

5. Zariadenie rozbalíme, nainštalujeme, aktivujeme a označíme nálepkou.

6. Zaregistrujeme zariadenie (typ, sériové a produktové číslo) do systému.

7. Vytlačíme zmluvu a preberací protokol a vy ich podpíšete.

8. Oskenovanú zmluvu, doklad totožnosti a nákupný doklad nahráme do systému.

9. Zakúpené zariadenie si môžete odniesť domov.

digitálny žiak infografika

Často kladené otázky

Do kedy môžem požiadať o digitálny príspevok a uplatniť si ho?

Na získanie digitálneho príspevku 350 € je potrebné vyplniť registračný formulár najneskôr do 30. 6. 2023. Uplatnenie príspevku je možné do 31. novembra 2023.

 

Môžem si vybrať zariadenie, ktorého cena je vyššia ako 350 €?

Ak cena zariadenia prevyšuje výšku príspevku, doplatíte iba rozdiel ceny nákupu a výšky príspevku.

Príklad:

Cena zariadenia je 500 € s DPH. Výška príspevku je 350€ a vy zaplatíte 150 €.

 

Môžem si vybrať zariadenie, ktorého cena je nižšia ako 350 €?

Áno, môžete si vybrať aj zaradenie, ktorého suma je nižšia ako 350 €.

Príklad:

Cena zariadenia je 300 € s DPH. Výška príspevku je 350€ a vy zaplatíte 0 €. Zvyšná suma príspevku 50€ vám prepadne a nie je možné ju použiť na ďalší nákup.

 

Môžem si zakúpené zariadenie nainštalovať a aktivovať sám?

Nie, pri použití digitálneho príspevku vám musíme zakúpené zariadenie rozbaliť, nainštalovať a aktivovať priamo v predajni.

 

Čo ak sa mi zariadenie pokazí, môžem ho reklamovať?

Reklamácia zariadenia zakúpeného s využitím digitálneho príspevku prebieha v štandardnom režime. Zákazník je povinný predajcovi predložiť všetky doklady potvrdzujúce zakúpenie zariadenia.

 

Musím prísť na predajňu so zákonným zástupcom?

Pokiaľ má žiak menej ako 18 rokov, na predajňu musí prísť so zákonným zástupcom.

Zákaznícka podpora

Pri akýchkoľvek otázkach nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00.

E-mailom: axdata@axdata.sk

Telefonicky: 0905 806 439, 0517711605

 

Registračný formulár a viac informácii o projekte Digitálny žiak nájdete na stránke digitalnyziak.sk.

 

Aktualizované: 27.4.2023

Autor: Axdata, s.r.o.